магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (четвърти вариант)

1. Стоки под режим внос със специфично предназначение, се поставят под:
 1 митнически контрол
 2 митнически надзор
 3 освобождават се от митнически надзор и митнически контрол

2. Стоките под режим внос със специфично предназначение се ползват с:
 1 благоприятно тарифно третиране
 2 намалена или нулева ставка
 3 освобождаване от митни сборове

3. Митническите органи осъществяват контрол и надзор над стоките под режим внос със специфично предназначение чрез:
 1 отчетността, водена от титуляра
 2 отчетите
 3 други информационни носители

4. При поставяне на стоки под режим внос с намалена или нулева ставка на митото, поради специфичното им предназначение, се постъпва по един от следните начини:
 1 могат да се освободят от митнически надзор
 2 могат да останат под митнически контрол
 3 задължително се изисква писмено разрешение за ползване на режима

5. Вместо искане за разрешение на режим внос с намалена или нулева ставка на митото за стоки със специфично предназначение може да се ползва:
 1 митническа декларация за режим внос по опростена процедура
 2 митническа декларация за режим внос по нормална процедура
 3 митническа декларация за режим внос при деклариране по електронен път

6. Не се изисква прилагането към митническата декларация за поставяне под режим внос на:
 1 документи за прилагане на преференциалните тарифни мерки
 2 сертификат за годност на транспортното средство
 3 проформа - фактура


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!