магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Общ

1. Кои от посочените документи са транспортни?
 1 CIM, EUR.1, ДС, INVOICE
 2 Packing list, CMR, TIR, ЕАД
 3 CMR, CIM, Air Waybill, Коносамент

2. Сертификатите за стоков контрол се издават:
 1 задължително
 2 по искане на получателя на стоката
 3 по искане на митническите органи

3. Сертификатът EUR.1 се издава от:
 1 митническите власти на страната вносител
 2 митническите власти на страната производител
 3 митническите власти на страната износител

4. Срокът на валидност на разрешенеието за режим Обработка под митнически контрол не може да надвишава:
 1 36 месеца
 2 24 месеца
 3 12 месеца

5. Как се приключва режим Активно усъвършенстване?
 1 реекспорт на компенсаторните продукти
 2 износ на компенсаторните продукти
 3 внос на компенсаторните продукти

6. Отговорност за данните в Декларацията за стойност носи
 1 митническия служител, приел декларацията
 2 лицето попълнило и подало декларацията
 3 собственикът на стоките


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!