Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!Документи (трети вариант)

1. Цесията представлява?
 1 търговски документ
 2 транспортен документ
 3 митнически документ

2. Кои от изброените документи попадат в групата "митнически документи"?
 1 митнически манифест, единен административен документ, сертификат за движение на стоки
 2 удостоверение за внос/износ, стокова митническа декларация, валутна митническа деклараци
 3 INVOICE, коносамент, АТА карнет

3. Банковата гаранция представлява?
 1 договор за поръчителство между гарантиращата банка и митническото учреждение
 2 договор между фирмата длъжник на митническо задължение и гарантиращата банка
 3 договор между митническото учреждение и фирмата длъжник на митни сборове

4. Банковата гаранция трябва да бъде...:
 1 безусловна и неотменяема
 2 не трябва да бъде безусловна и неотменяема
 3 задължава банката солидарно с длъжника на митническото задължение

5. Общата банкова гаранция, дава право:
 1 да се покриват няколко транзитни операции едновременно, но размерът на обезпечението да не надвишава размера на самата гаранция във всеки един момент
 2 да се покриват транзитни операции, неограничени от размера на обезпечението
 3 да покрива транзитни операции, чието обезпечение надвишава размера на самата банкова гаранция

6. Общата банкова гаранция покрива:
 1 100 % от дължимите митни сборове
 2 75 % от дължимите митни сборове
 3 50 % от дължимите митни сборове


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!