Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Внос (шести вариант)

1. Режим Внос е митнически режим:
 1 по вноса
 2 спомагателен
 3 постоянен

2. Режимът Внос обхваща:
 1 прилагането на мерките на търговската политика
 2 ограничаване на вноса на чуждестранни стоки
 3 извършването на предвидените при внос на стоки формалности

3. При оформяне на режим Внос:
 1 се определя произхода на стоките
 2 стоките се допускат временно у нас
 3 чуждестранните стоки придобиват статут на местни стоки

4. Внесените у нас стоки губят статута си на местни стоки, когато:
 1 не са заплатени в срок митните сборове
 2 са възстановени митните сборове за тези стоки
 3 декларацията за внос се анулира

5. Деклараторът на внесените стоки под режим Внос има право да поиска прилагане на по-благоприятни ставки на митата или таксите:
 1 след приемане на декларацията за внос, но преди да са вдигнати стоките
 2 преди приемане на декларацията за внос
 3 когато стоките не са вдигнати по вина на митническите органи

6. Митнически надзор се упражнява върху стоки под режим Внос, когато са:
 1 с неустановен произход
 2 с намалени или нулеви ставки на митните сборове
 3 освободени от митни сборове


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!