магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Пасивно усъвършенстване (първи вариант)

1. Режим пасивно усъвършенстване е:
 1 по вноса
 2 по износа
 3 временен

2. При режим пасивно усъвършенстване процедурите по усъвършенстването на стоките се извършва:
 1 на наша територия
 2 в чужбина
 3 без значение

3. Режим пасивно усъвършенстване се прилага за:
 1 местни стоки
 2 чуждестранни стоки
 3 временно складирани стоки

4. Чрез режим пасивно усъвършенстване се постига:
 1 по-висока обработка на продукта
 2 намаляване на стойността му
 3 намаляване на вносните митни сборове

5. При режим пасивно усъвършенстване стоките:
 1 са в страната ни
 2 остават в чужбина
 3 се връщат в страната ни

6. Режим пасивно усъвършенстване се изразява в:
 1 временен внос на чуждестранни стоки
 2 временен внос на местни стоки
 3 временен износ на местни стоки


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!