магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Транзит (първи вариант)

1. Условията за ползване на режим транзит са:
 1 стоките само да преминават през наша територия
 2 стоките да престояват определено време на наша територия
 3 чуждестранни стоки само да се преместят от едно място до друго място на наша територия

2. Режим транзит е:
 1 постоянен режим
 2 временен режим
 3 основен режим

3. Митническият контрол при режим транзит се осъществява:
 1 на входното/отправно митническо учреждение
 2 във всяко вътрешно митническо учреждение
 3 на изходно/получаващо митническо учреждение

4. Стоките, поставени под режим транзит:
 1 се облагат с вносни митни сборове
 2 не се облагат с митни сборове
 3 частично се освобождават от митни сборове

5. Митните сборове за превозваните стоки под режим транзит:
 1 се обезпечават
 2 не се обезпечават
 3 зависи от стоката

6. Отговорно лице по режим транзит е:
 1 превозвачът
 2 титулярът
 3 гарантиращата организация


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!