магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Обработка под митнически контрол (първи вариант)

1. Режимът обработка под митнически контрол е:
 1 временен
 2 по вноса
 3 по износа

2. Под режим обработка под митнически контрол се поставят:
 1  местни стоки
 2 чуждестранни стоки
 3 за които има разрешение от митническите органи

3. При обработка под митнически контрол на стоките:
 1 се променя вида им
 2 се променя състоянието им
 3 остават в непроменено състояние

4. Поставените стоки под режим обработка под митнически контрол:
 1 се облагат с вносни митни сборове
 2 не се облагат с вносни митни сборове
 3 се обезпечават на 100%

5. Обработените продукти, получени при режим обработка под митнически контрол:
 1 се оформят за износ в страната ни
 2 се оформят за внос в страната ни
 3 се е реекспортират

6. При обработка под митнически контрол стоките:
 1 запазват първоначалния си вид
 2 променят първоначалния си вид
 3 възстановяват първоначалния си вид


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!