магистърска програма Валутен, митнически и данъчен контрол

Online тестове по митнически контрол

    Предлагаме Ви възможност да проверите нивото си на подготовка по митнически контрол. Тестовете обхващат различни аспекти от сферата на действащото митническо законодателство, теоритични и практически въпроси. Резултатите се изчисляват на база посочен верен отговор (1 точка) и посредством коефициент преводител се показват по шестобалната система.
    Внимание: Въпросите в тестовете са с един или с два верни отговора. Когато посочите само един верен отговор, а въпросът предполага те да са два, то отговорът се счита за грешен и получавате 0 точки.

    Екипът на Info.Mitnica.com ще има грижата да провокира периодично мисленето Ви с нови тестове. Успех!режим Активно усъвършенстване (втори вариант)

1. Компенсаторният продукт, получен при усъвършенстването на стоките, е :
 1 първичен
 2 основен
 3 вторичен

2. За производството на компенсаторни продукти се използват:
 1 местни стоки
 2 чуждестранни стоки
 3 еквивалентни стоки

3. Разрешение за ползване на режим активно усъвършенстване се издава на :
 1 местни лица при определени условия
 2 всички местни лица
 3 чуждестранни лица при определени условия

4. При режим активно усъвършенстване митните сборове се :
 1 обезпечават
 2 заплащат
 3 разсрочват

5. Приключването на режим активно усъвършенстване се извършва с :
 1 реекспортиране на стоките
 2 режим внос
 3 режим износ

6. При режим активно усъвършенстване не се изисква обезпечение, когато:
 1 се извършва поправка на стоките
 2 се извършва изработка на ишлеме
 3 режимът е разрешен на чуждестранно лице


 


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!