Новини

От днес влизат в сила новите контроли върху вноса в Обединеното кралство

574 разглеждания от 30 април 2024 г.

    Тази публикация съдържа информации за: уведомленията за внос и искания за дерогация, напомняне за правилното получаване на вашето CHED известие за внос и митническа декларация, актуализирана информация за комбинирани и композитни продукти, обобщение на най-често срещаните грешки, ресурси които да ви помогнат да се съобразите с контролите.
   
    Въведени са нови мерки за контрол върху вноса в Обединеното кралство и допълнителни промени ще влязат в сила от 30 април 2024 г.
   
    От 30 април 2024 г. търговците трябва:
   
    Да се уверите, че стоките пристигат през подходящо обозначеният граничен контролен пункт (ГКПП) или контролен пункт (КП) за вашия тип стока.
   
    При поискване да представете пратката за документална, физическа и идентификационна проверка в ГКПП.
   
    Тези изисквания ще се прилагат за стоки от ЕС и Северна Ирландия, които не отговарят на условията, влизащи в Обединеното кралство от остров Ирландия не по-рано от 31 октомври 2024 г., като точната дата предстои да бъде потвърдена.
   
    Информация, която да ви помогне да се съобразите с промените
   
    Моля, отделете няколко минути, на анкета на Министерството на околната среда, храните и селските райони на Вебикобритания, за да ги информирате доколко сте готови за въвеждането на гранични проверки.
   
    АНКЕТА
   
    1. Гранични контролни пунктове и такси
   
    Наскоро публикувахме списък с оператори, които са кандидатствали за определяне на нов граничен контролен пункт, заедно с информация за таксите, включително общите тарифи за потребителски такси и как те ще се прилагат от 30 април.
   
    Прочетете информацията на Министерството на околната среда, храните и селските райони на Обединеното кралство за граничните контролни пунктове (ГКПП) и таксите за внос на живи животниживотински продуктирастения и растителни продукти.
   
    2. Общи тарифи за потребителски такси – фактуриране и фактури
   
    Министерството на околната среда, храните и селските райони на Обединеното кралство публикува ръководство, където са предоставени примери за това как ще се изчислява общата потребителска такса и допълнителна информация за това как да се организира плащането на таксата от вносителите или техните агенти.
   
    РЪКОВОДСТВО
   
    3. Уведомления за импортиране и искания за дерогация
   
    Изискването предварителните нотификации на IPAFFS да бъдат подадени един работен ден преди пристигането на пратката в Обединеното кралство е съществуващо изискване за стоки от ЕС и неквалифицирани стоки от Северна Ирландия от остров Ирландия. Силно се насърчават търговците да изпращат своите известия за внос възможно най-рано, за да могат всички проблеми да бъдат разрешени преди пристигането им.
    От 30 април, когато се въвежда контрол на границата, вносителите трябва да се свържат със съответния пристанищен здравен орган (Harbour Health Authority), за да поискат дерогация от 24 часа, за да намалят прозореца за предварително уведомление до минимум 4 часа, ако по изключение не могат за да изпълни това изискване.
    Някои пристанищни здравни органи може да са в състояние да поемат намаление от 24 часа до минимум 4-часов прозорец за предварително уведомяване, но това ще се разглежда за всеки отделен случай за всяка пратка.
    За растения и растителни продукти за стоки, пристигащи по въздух и RoRo IPAFFS предварителните уведомления трябва да се подават 4 часа преди пристигането на стоките в GB. Всички останали видове транспорт трябва да предоставят IPAFFS предварително уведомление с един работен ден.
   
    4. CHED уведомление за внос и митнически декларации – напомняне
   
    От 30 април системите на HMRC/Defra ще проверяват кръстосано уведомлението за внос CHED и митническата декларация за всяка пратка стоки, подлежащи на SPS контрол, внесени от държави от ЕС. Това вече е в сила за страни извън ЕС.
    За да се избегне насочването на пратката към ГКПП, когато може да не е необходимо да присъства, референтният номер на нотификацията за внос CHED и кодовете на стоките трябва да съответстват на нотификацията и митническата декларация. Следвай тези стъпки:
    Изпратете известието за внос с помощта на IPAFFS, преди вашият митнически агент да подаде митническата декларация с помощта на услугата за митническа декларация.
    Използвайте новата функция за копиране, за да копирате справката CHED и кода на митническия документ в правилния формат за митническата декларации.
    Изпратете на вашия митнически агент заедно с PDF копие на известието за внос. Помолете ги да проверят дали кодовете на стоките са същите в митническата декларация. Те също така трябва да проверят дали няма специални знаци в полето за описание на стоки (Елемент от данни 6/8).
    Работете с вашия митнически агент, за да коригирате всички грешки, показани на CDS или IPAFFS, преди пратката да достигне пристанището на заминаване, за да избегнете насочването й към ГКПП, когато може да не е необходимо да присъства.
   
    5. Внос на смесени и композитни продукти
   
    Актуализирана информация за комбинирани продукти. Разберете какво представляват комбинираните продукти и как да ги импортирате или преместите от ЕС и Северна Ирландия във Великобритания.
   
    Можете също да използвате тяхното дърво на решенията, за да разберете дали вашият продукт е съставен продукт.
   
    6. Запитвания относно вашия импорт от 30 април 2024 г
   
    От 30 април всички спешни запитвания за BTOM/внос на растения и растителни продукти в Англия и Уелс трябва да се насочват към Агенцията за здравеопазване на животните и растенията (APHA) по имейл, на първо място: phsi-importers@apha.gov.uk
   
    Като алтернатива можете да се свържете с тях на телефон: +44 (0) 3000 200 301
   
    От 30 април всички спешни запитвания за BTOM/внос на животински продукти трябва да се насочват към пристанищния здравен орган (Harbour Health Authority) на определения от вас граничен контролен пункт (Border Control Point).
   
    Намерете вашите данни за контакт с пристанищните здравни органи на посочения от вас граничен пункт на тази карта.
   
    7. Прочетете обобщението за най-често срещаните грешки
   
    Прочетете обобщението за най-често срещаните грешки, които са били идентифицирани чрез проверките на документите, предприети след прилагането на контрола върху вноса на 31 януари. Гарантирането, че не повтаряте тези често срещани грешки, може да помогне за намаляване на необходимостта да се подлагате на лична проверка на документи на границата.
   
    8. Ресурси, които да ви помогнат да се съобразите с новите контроли и да се подготвите за предстоящите промени
   
    Регистрирайте се за последната ни онлайн информационна сесия в 10:00 сутринта във вторник, 23 април, за да научите за предстоящите промени за продукти от животински произход: BTOM: Подгответе се за контрол на вноса от 30 април '24 (животински продукти) Билети, вторник, 23 април 2024 г. на 10:00 | Eventbrite
   
    Посетете техния канал в YouTube и гледайте записи от нашите предишни уеб семинари за търговци.
   
    Прочетете насоките им как да спазвате законовите си отговорности за:
   
    Внос на живи животни и животински продукти във Великобритания
   
    Внос на растения и растителни продукти от ЕС във Великобритания
   
    Внос на растения и растителни продукти от страни извън ЕС във Великобритания

От днес влизат в сила новите контроли върху вноса в Обединеното кралство

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!