Какво означава митническата реформа на ЕС за електронната търговия?


добавено: 07.07.2023 г.


През м. май 2023 г. Европейската комисия публикува своето проектопредложение и визия за по-опростен и по-безопасен Митнически съюз, което е най-амбициозната митническа реформа от 1968 г. насам. Съществен акцент е поставен и върху електронната търговия. Но какви са конкретните последици?

Централен център за данни на ЕС
В центъра на реформата е новият център за митнически данни на ЕС (Central EU data hub), един единствен портал, през който ще се обработват всички митнически процеси, премахвайки националните системи и рационализирайки митническите декларации в целия ЕС.

Премахване на освобождаването от мита
Освобождаването от мита за стоки на стойност до 150 EUR ще бъде премахнато, за да се предотврати системната злоупотреба с този праг чрез занижаване на стойността и разделяне на пратки.

Отговорност на платформите
Онлайн платформите за е-търговия ще отговарят за гарантирането, че митата и ДДС се плащат в момента на пускане на поръчка, като се използват ставките на държавата-членка на потребителя. Повишаването на отговорността на платформите би обхванало и нефинансови аспекти по отношение на възможността от страна на митниците да се намесват, когато е необходимо.

Опростена система за мита
Реформата също така опростява изчисляването на митата, като намалява хилядите възможни варианти на ставки на мита до само четири групи - 5% (напр. за играчки, игри, домакински артикули), 8% (напр. за копринени продукти, килими, стъклария), 12% (напр. за прибори за хранене, електрически машини) и 17% (напр. за обувки).

Опростено събиране на мита
Също така събирането на мита ще бъде опростено с разширяването на съществуващата схема IOSS, за да обхване и митата. При пристигането на стоките от ЕС няма да е необходимо да се плащат ДДС и мита, ако е предоставен валиден EU-IOSS номер, митниците могат да проверят плащането на вносни мита и данъци преди освобождаването на стоките в ЕС.

Като цяло реформата определено има за цел опростяване на митническите процеси чрез стандартизация и намаляване на сложността, което улеснява навлизането на нови пазари от тази гледна точка. От друга страна митата могат да направят по-малко привлекателна продажбата през граница на потребителите в ЕС.

В момента трябва да сме много внимателни за повече подробности относно реформата и първите стъпки, които ЕС ще предприеме, за да я приложи. Но със сигурност ще промени забележимо ролята и отговорностите на участващите страни и всички ние трябва да преосмислим нашето предложение за стойност и бизнес модели. По-добре рано, отколкото късно.

Как може митническата реформа на ЕС да повлияе на вашия бизнес?

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!