Архив новини

Присъединяване от 01.10.2022 г. на Украйна към Конвенцията за общ транзитен режим

846 разглеждания от 02 октомври 2022 г.

    Във връзка с присъединяването на Украйна от 01.10.2022 г. към Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, обръщаме внимание, че към настоящия момент в Официален вестник на ЕС, серия L 247, на 23.09.2022 г. е публикувано единствено Решение № 2 на Съвместния комитет ЕС-ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим от 25 август 2022 година за отправяне на покана към Украйна да се присъедини към тази конвенция.
    Все още не е публикувано изменението на образеца на документ за Поръчителство-общо обезпечение по Приложение 32-03 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
    С Решение № 3/2022 на Съвместния комитет ЕС-ДОТР ще се имени Допълнение ІІІ към КОТ, като в съответствие с разпоредбата на чл. 2, параграф 1 решението ще влезе в сила на датата, на която Украйна стане договаряща страна.
    Съгласно чл. 2, параграф 2 от Решението, формулярите на сертификатите за общо обезпечение, издадени към настоящия момент (без да са направени необходимите корекции по тях по отношение на Украйна), могат да се представят при необходимост до 01.04.2024 г. пред отправно митническо учреждение, единствено придружени от писмото, с което митническото учреждение по обезпечението е информирало за приемането на съответния анекс.
    В случай, че титулярите на разрешения за общо обезпечение за режим транзит искат Украйна да бъде включена в териториалния обхват на разрешението за общо обезпечение за режим транзит, е необходимо да представят за приемане в митническото учреждение по обезпечението (ЦМУ на Агенция „Митници“) анекс за изменение на свързания с разрешението за общо обезпечение документ за Поръчителство-общо обезпечение (това изискване не се отнася за разрешенията за освобождаване от предоставяне на обезпечение).
    За улесняване подготовката на анекси към вече приетите поръчителства за режим транзит, следва да се има предвид, че условие за приемане на анекс към прието поръчителство-общо обезпечение за режим транзит, е поръчителят предварително да предостави в митническото учреждение по обезпечението (ЦМУ на Агенция „Митници“) информация (име и адрес) за определения кореспондент в Украйна.
    В Раздел I, точка 1 в Анекса към Поръчителство-общо обезпечение, след текста „…Република Турция“ се добавя Украйна (…Република Турция, Украйна, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия… )

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

01 март 2024 г. - Влиза в сила пълната забрана за внос на руски нефт
29 февруари 2024 г. - Новата лаборатория на Капитан Андреево ще намали чакането 10 пъти
20 февруари 2024 г. - Митниците и НАП се сливат в единна приходна агенция
16 февруари 2024 г. - Формулярите T2L и T2LF стават електронни от м. март 2024 г.
16 февруари 2024 г. - Отчет за дейността на Агенция Митници през 2023 г.
14 февруари 2024 г. - Промяна в датата за въвеждане в експлоатация на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3
13 февруари 2024 г. - Допитване на DG TAXUD относно Централизирано оформяне при внос
12 февруари 2024 г. - Промени в Делегирания регламен 2015/2446 и Регламента за изпълнение 2015/2447
09 февруари 2024 г. - Вносът на стоки от страни извън ЕС се свива почти с 20%
31 януари 2024 г. - Шест български организации от публичния и частния сектор получиха Сертификат за заслуги на Световната митническа организация
30 януари 2024 г. - По искане на Полша: ЕС връща квотите за редица стоки от Украйна
27 януари 2024 г. - Павел Тонев: Правим нов пункт за камионите на Капитан Андреево, за Шенген контролът остава според риска
26 януари 2024 г. - 26 януари е Международният ден на митниците
24 януари 2024 г. - Проверките на ЕС на стоките от Китай носят риск от по-широк търговски конфликт
19 януари 2024 г. - Нова гранична система за осигуряване на бързо и безопасно преминаване на стоки през границите на Обединеното кралство
19 януари 2024 г. - Българските и румънските власти ще работят за облекчаване на трафика на "Дунав мост"
19 януари 2024 г. - Близо 80% е ръстът на задържаните фалшиви стоки за година
16 януари 2024 г. - България и още 4 страни от ЕС искат мита върху украинското зърно
12 януари 2024 г. - Към ноември 2023 г. вносът се свива по-бързо от износа
10 януари 2024 г. - Проверките по границите продължават от един до пет часа: Превозвачите недоволстват
09 януари 2024 г. - Износът ни тръгва на изток, защото Европа очаква рецесия
07 януари 2024 г. - Агенция "Митници" засилва контрола по границите заради Шенген
07 януари 2024 г. - Прехвърлят ГКПП Рудозем - Ксанти на АПИ и Агенция Митници
06 януари 2024 г. - От 15.01.2024 г. влиза в действие нова версия на МИСВ
05 януари 2024 г. - Великобритания ще иска здравен сертификат за някои вносни стоки от ЕС от 31 януари

Общо 6883 записа в 276 страници:
« предходна  1  2  3  4  5  6  7  8 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!