Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 ...  следваща »

  Здравейте! Какво трябва да заплатя за вноса на автомобил от страна членка на ЕО, но произведен в САЩ, 205 кс и на 10 години. Възможно ли е да ми пратите таблица по която се изчисляват налозите или да ми посочите сайт в който да е видя, благодаря!
Подадено от Илков на 10 октомври 2007 г.
  Автомобилите, внесени у нас от друга страна членка на ЕС не се облагат с никакви мита или такси, тъй като те са със статут на общностна стока. Произхода им в случая е без значение, тъй като се предполага, че за тях вече е платено митото, при първоначалното им въвеждане на митническата територия на Общността.
  В тази връзка не съществуват формули и или другжи схеми, по които да изчислявате каквото и да било. Мита и други публични държавни вземания се събират само за стоки, внасяни от трети за ЕС страни. Когато говорим за автомобили, то може да използвате калкулатора в сайта.
  Искам да изнеса от България за Испания, кашкавал, сирене и местни деликатеси. Каква е процедурата и какви мита се заплащат?
Подадено от hristina на 05 октомври 2007 г.
  От 01.01.2007 г. Република България е страна членка на ЕС и в тази връзка доставката на стоки за или от друга страна членка на Общността не подлежат на митнически контрол. В тази връзка не се начисляват и мита, както и каквито и да било други публични държавни вземания. повече по темата може да прочетете във форума към сайта.
  Здравейте, Писах ви преди около година и информацията която ми дадохте беше мнго полезна, за което благодаря! Но ето че отново имам яъпро към вас. До скоре се занимавам с разпространение на хранителни добавки, които поръчвам от САЩ и ги получавам по с Бългаски Пощи, т.е първо ми ги обмитяват на12.9% + 20% ДДС. До тук ОК. Но сега регистрирах фирма и ми енужна повече информация за митото, тъй като от митница - Варна бяха крайно незаитересовани от моя въпрос, се обръшам към бас. Та, втава дума за внос на 600-700 бр. от различен вид и с различно съдържание( основно витамини, минерали и амино киселини, без протеини.) Можете ли да ми кажете ще се запази ли % мито, както до сега или ще претърпи промени, тъй като ги внася фирма а не физическо лице? Също така, ако може да ми кажете какви документи е необходимо да представя пред митницата коогато стоката пристигне. Благодаря
Подадено от Живко Сяров на 25 септември 2007 г.
  За Вас абсолютно нищо няма да се промени, тъй като митническият контрол не прави разлика между лицата вносители (физически или юридически), когато става дума за внос на стоки с търговска цел или над определени количества и стойности. Това е така, тъй като би се нарушила равнопоставеността на лицата, внасящи съответните стоки.
  Ако за Вашата стока и тарифният номер, под който тя се класира е предвидено мито в размер на 12.9%, то тази ставка ще бъде приложима и сега. Разлика ще има само в една единствена клетка на ЕАД и това е кл. №8 "Получател". Преди сте изписвали Вашето име, а сега името на фирмата Ви.
  Разлика няма и в необходимите документи, също поради горепосочената причина.
  Здравеите.Предстои ми посещение в Турция и искам да взема със себе си харпун и водолазни принадлежности.От един сайт разбрах че в Турция не могат да се внасят остри предмети и ножове,само със специално разрешение.Въпросът ми е как се издава това специално разрешение и от къде мога да получа повече информация за случая.
Подадено от Атанас Георгиев на 24 септември 2007 г.
  За съжаление въпроса Ви не е от компетенцията на българската митническа администрация, тъй като по-скоро касае разрешителен режим в друга страна. Български държавен орган би могъл да се произнесе еднистнео по това дали имате право да изнесете дадена стока (в случая разрешително за износ не Ви е необходимо), но не и да Ви разрешава да я внасяте в трета страна. Това би представлявало пряка на намеса във външнотърговската политика на другата страна, което е недопустимо.
  Съветвам Ви да да се обърнете към турското консулство у нас, за да изясните въпроса по-точно.
  Здравейте! Въпросът ми е свързан с манифестирането на стоката при внос, когато тя е групаж. Дали фирмата, която първа обмитява своята стока, трябва да опише в манифеста стоката на другите фирми, независимо, че те няма да обмитяват в същата митница? И от името на кого се подава манифеста?
Подадено от Stefka на 20 септември 2007 г.
  Ако стоките на другите фирми не са предназначени за обмитяване в първото митническо учреждение, то не следва те да бъдат вписвани в митническия манифест. Това е така, тъй като те няма да получат митническо направление в това учреждение. След като бъдат обмитени стоките на съответния получател, превозното средство отново се пломбира и се насочва към следващото митническо учреждение, където получателите на стоките също ще оформят митнически манифест и останалите необходими им документи.
  Здравейте! Имам следния въпрос-искаме да осъществим ВОД на кафе с румънска фирма, регистрирана по ЗДДС. Какви документи са необходими при положение, че акциза на кафето е платен в България, а фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, но не е регистрирана по Закона за акцизите. Предварително благодаря.
Подадено от Милена Димитрова на 17 септември 2007 г.
  Когато става дума за движение на акцизни стоки от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, които вече са освободени за потребление на територията на Общността (т.е. акциза за тях вече е заплатен), стоките се придружават от Опростен придружителен документ (ОПАД). Той се издава в три екземпляра, като първият се съхранява от изпращача, а вторият и третият придружават стоките до получателя. ОПАД може да бъде издаден и под формата на търговски или транспортен документ, но задължително следва да съдържа реквизитите на опростения придружителния административен документ. При подобно движение на акцизни стоки получателя следва да предостави на изпращача и специален документ, с който да удостовери, че акциза за подлежащите на изпращане стоки е обезпечен, заплатен или не подлежи на плащане в съответната държава членка. Въз основа на върнат митнически заверен екземпляр от ОПАД и документ, удостоверяващ ефективното заплащане на акциза в страната получател, изпращача на стоките получава правото на възстановяване на акциза, платен за стоките преди изпращането им.
  Наличието на ОПАД не отменя нуждата от оформяне на фактура и товарителница за транпосрта.
  Моля да ми обясните разликата м/у T2 и Т2L и може ли с печат T2 да се мине през митница. Става въпрос за жп превоз
Подадено от ЛИЛИЯ ПЪРВАНОВА на 15 септември 2007 г.
  разликата е съществена, а именно едното е видт транзит, а другото доказателство за статут на стоките. Т2 представлява вътрешнообщностен транзит, при който общностни стоки се предвижват през територията на трета страна, членка на Конвенцията за общностен транзит, но която не е страна членка на ЕС (например Швейцария).
  Повече оподробности пък за T2L може да прочетете тук...
  Здравейте Предтои ни внос на маса за рязане от Швейцария. Ако стоката влезе през Германия , трябва ли да се плаща ДДС?
Подадено от Иванета Енчева на 10 септември 2007 г.
  В случая от значение е статута на стоката. Ако тя идва от Германия, но не е обмитена там, а е била под митнически надзор, то следва да се оформи режим транзит за нея и тук в България да се оформи под режим за допускане за свободно обръщение в Общността. Тъй като Швейцария е в митнически съюз с ЕС, то при представен сертификат EUR.1 за машината, ставката на митото ще се редуцира до 0% и на плащане ще остане само ДДС в размер на 20% от митническата й стойност.
  Ако обаче машината е вече обмитена в Германия, придвижването и до България ще е под формата на вътрешнообщностно придобиване на стоки, освободено от митнически формалности. При този случай ако изпращача от Германия е регистрирано за целите на ДДС лице и ако Вие също сте регистрирани по ЗДДС, то данъка ще трябва да бъде заплатен у нас. Тези действия се контролират от НАП, а не от митницата.
  Здравейте. От вече зададените въпроси разбрах че автомобил, който се води на инвалид, при прехвърляне на друго лице (не инвалид), преди изтичане на 3-годишния период се дължи митото, което е трябвало да се плати ако колата не е била внесена на инвалид. Това добре. Сега понеже аз карам една такава кола, която се води на инвалид и три годишния период изтича през 06.2009г. Искам да я прехвърля на мое име знам че трябва да платя мито. Въпроса ми е само мито ли трябва да платя или и ДДС. Другия ми въпрос е как да разбера цялото си митническо задължение, за да реша заслужава ли си да правя прехвърлянето (към кого да се обърна). Благодаря предварително за отзивчивостта.
Подадено от Николай Аянов на 04 септември 2007 г.
  Реално погледнато, това което се дължи за подобен автомобил се нарича митническо задължение и то представлява сбор от мита, такси и ДДС (в случая акциз не се дължи, тъй като автомобили над 120 kW/DIN не се допускат за внос с облекчения). С оглед на горното ако по време на вноса е представен сертификат EUR.1 за автомобила, с който да се удостовери неговия преференциален произход, то митото се редуцира до 0% и на плащане подлежи само ДДС в размер на 20% от митническата му стойност. Ако обаче автомобила не е произведен в рамките на ЕС и/или за него не е представено доказателство за произход, то на плащане подлежи пълното митническо задължение. Дължимото митническо задължение е записано в митническата декларация, но като начин на плащане е отбелязано "Недължима сума" (код 99). Сега ако искате да прекратите митническият надзор върху този автомобил и да го регистрирате на Ваше име, то следва да платите това задължение.
  Здравейте.Доставяме стоки от България за Англия с контейнер през българско пристанище.Стоките се придружават с фактура,опаковачен лист и T2L.Трябва ли да има печат на Агенция "Митници"върху фактурата(както при заверка на T2L от митницата), ако стойността й е над 10000 EUR? Предварително благодаря!
Подадено от Анелия на 31 август 2007 г.
  При пратки на стойност над 10 000 EUR, фактурите и превозните документи се регистрират и заверяват от компетентното митническо учреждение, съгласно чл. 317, ал. 3 от регламент 2454/93 за приемане на митнически кодекс на Общността.
  Повече информация може да откриете по темата тук...

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!