Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  следваща »

  Здравейте,бихте ли ме информирали след 01.01.2007,изисква ли се EUR1 като доказателство за произход. Какъв документ ще удостоверява, че стоката е обмитена в страната на изпращача и в Б-ия се третира като вътрешнообщностна. Благодаря
Подадено от Alexandra на 26 декември 2006 г.
  След присъединяването на страната ни към ЕС няма да се изисква вече представянето на сертификат EUR.1 или на какъвто и да е друг документ, доказващ произход на общностни стоки, търгувани между страните членки. Презумпцията е, че всички търгувани стоки са или произведени в Общността или за тях вече са платени митните сборове.
  Ако получите обаче стоки под режим транзит (Т1 и т.н.), то тогава трябва да имате предвид, че тези стоки задължително са със статут на необщностни и следва да извършите за тях съответните митнически формалности.
  Известно изключение от горното правило представляват стоките, които се транспортират от една страна членка до друга такава, но през територията на трета държава. При повторното влизане на стоките на територията на ЕС следва да се представи доказателство за статут, каквото представляват документите Т2L, T2LF, T2M. При наличието им, стоките ще бъдат допускани отново на територията на Общността свободно от митнически формалности.
  Здравейте, интересува ме следното - ако стоки , внесени от Китай са поставени под режим митническо складиране преди присъединяването на България към ЕС във фирмен митнически склад и този режим не бъде променен до 01.01.2007г. (приемането на Българиа в ЕС), какви митни ставки ще бъдат приложени към тези стоки при последващи режими внос(за България) или реекспорт за друга страна от общността?Ставките на ЕС или ставките по времето , когато стоките са влезли в България на режим митническо складиране(12.2006)?
Подадено от ?????? на 25 декември 2006 г.
  От 01.01.2007 г. у нас започва да се прилага пряко европейското митническо законодателство. Конкретно стоките, поставени под режим митническото складиране ако след присъединяването бъдат декларирани за режим свободно обръщение, то ставките на митата ще се определят по TARIC. По старото законодателство ще се определят само елементите за облагане (митническата стойност), тъй като митническата декларация е приета тогава.
  Здравейте, Ще правим временен внос през януари на стока от Холандия. Стоката няма да минава митнища тъй като е от ЕС, но ще бъде ли необходимо да се учредява банкова гаранция за митните сборове (ДДС)? Благодаря
Подадено от ????? на 17 декември 2006 г.
  Във въпроса Ви има едно съществено противоречие, а именно че стоката хем няма да минава митница хем говорите за митни соборове. Грешката Ви е в това, че бъркате митата и таксите с равностоен ефект с ДДС-то (това е публично държавно вземане, което при внос на стоки се събира от митническата администрация). Митните сборове, публичните държавни вземания и евентуалните такси (еко, продуктови и т.н.) формират т.нар митническо задължение, което много хора за улеснение наричат "мито", което е грешно и води до заблуждение по отношение на това какво се плаща на митница.
  От 1995 г. насам за голяма част от стоките, пристигащи у нас от ЕС не се дължат мита, тъй като съгласно споразумението за свободна търговия между България и ЕС, ставките на митата им бяха редуцирани до 0%. При вноса на такива стоки у нас се събира единствено ДДС (а когато става дума за алколосъдържащи стоки, тутюн, енергийни продукти, кафе и определени автомобили и акциз).
  Но да се върнем на въпроса Ви. Щом стоката ще тръгне от Холандия след 01.01.2007 г. то това означава, че там няма да се прави износ за нея, а тук няма да правите внос. Ще е налице вътрешнообщностна доставка, при която митницата не участва като контролен орган (напрактика тя ще отсъства от схемата). Стоките свободно ще се придвижат между Холандия и България и тъй като те няма да се потребяват трайно у нас, следва да бъдат заприходени задбалансово в счетоводството Ви без да начислявате или обезпечавате данъка за тях.
  Здравейте. До сега при износ ЕАД EX1 се заверяваше на изходно ГКПП за удостоверяване, че стоката е напуснала държавата и сделката е свободна от заплащане на ДДС. Тъй като ние изнасяме за Русия през Хамбург и там чрез фирма с която имаме общ клиент затоварваме контейнери, ще бъде ли необходимо да задействаме редовен износ, както сме правели до сега и къде ще се завери ЕАД EX1, или на базата на нашите фактури( на тях пишем фирма получател в Германия и фирма купувач с крайна дестинация на стоката в Русия)те ще могат да затоварят контейнера и да го изпратят, а ние на базата на нашата фактура както е описана по горе ще бъдем освободени от внасяне на ДДС без ЕАД EX1. Знам че операцията е нестандартна, така че съм готов за допълнителни пояснения.
Подадено от ??????? на 17 декември 2006 г.
  Според нас най-общо казано вариантите са ви два:
  1. Да продадете стоката си на контрагент от Германия като реализирате вътрешнообщностна доставка и така избегнете митническите формалности у нас. Самият износ ще се реализира от немският Ви контрагент, който следва да оформи и съответните търговски, митнически и транспортни документи към Русия.
  2. Да оформите износа тук, като посочите изходящо митническо учреждение Хамбург. Това означава, че задействате товарителницата до крайната дестинация и износната митническа декларация (ЕХ1) в България, но износа ще бъде подтвърден от немските митници при действителното напускане на контейнера на митническата територия на Общността.
  И при двата варианта ще имате право на възстановяване на ДДС, тъй като стоките са реализирани (потребени) извън България.
  Здравейте! Интересуваме след 01.01.2007 като отпадне митото за внос на автомобили от страни членки на ЕС, какви такси ще се плащат и как ще се изчисляват. По специално за акцизните автомобили. Предварително ви благодаря.
Подадено от ???????? на 16 декември 2006 г.
  На първо място бих искал да направя уточнението, че от 1995 г. насам за автомобили произведени и внесени у нас от ЕС мита не се събират, тъй като ставката им е 0%. На заплащане подлежи единствено ДДС-то и еко таксата от 80 лв. След присъединяването на страната ни към ЕС схемата най-общо казано остава същата - мита няма, ДДС-то, акциза и еко таксите остават дължими у нас.
  Тук обаче има една много важна особеност - до сега за автомобили произведени извън ЕС, но внесени у нас от Общността се заплащаше мито, поради непреференциалнят им произход. От 01.01.2007 г. произхода на стоките, купувани от друга страна членка на ЕС ще бъде без значение, като меродавен ще бъде само техния статут (общностни или необщностни стоки). Общностни стоки са тези, които са произведени на територията на Общността или за тях в някоя от държавите членки са заплатени дължимите мита. В тази връзка например за японски автомобили закупени от Германия няма да се плащат мита у нас, тъй като се предполага, че те са платени там.
  Не така обаче стои въпроса с акциза и ДДС-то, тъй като съгласно Директива №6 на ЕК тези публични държавни вземания са автономни и се заплащат в държавата, където е крайното потребление на стоките.
  Здравейте, бих искала да попитам следното. В настоящата седмица очакваме получаване на изложбени машини с АТА Карнет с италиански произход. Съществува възможност след 2007 г. тези машини след изложението да бъдат продадени, при което ще трябва да бъде оформен нормален внос. Ще бъде ли възможно това да се направи и как ще се удостовери Европейския произход като вече няма да съществува документа EUR1. Благодаря предварително за отговора Ви.
Подадено от ??????? ????????? на 16 декември 2006 г.
  Отговорът на въпроса Ви е положителен и не бива да имате притеснения относно доказване произхода на стоките. След 01.01.2007 г. от значение по-скоро ще бъде техния статут - общностни или необщностни стоки, кат онеобщностните стоки ще бъдат обложени с мита, съгласно TARIC (общностните стоки са свободни от митнически контрол, но следва да се заплати ДДС-то за тях). Ако при поставянето на стоките под режим временен внос сте представили и сертификат EUR.1, то този документ след тази дата ще докаже именно общностният статут на стоките. Ако обаче не сте разполагали с този документ, като доказателство може да използвате именно АТА карнета (ако в него е вписан произхода на стоките и той е европейски).
  Интересува ме след 1.1.2007г, ако пазарувам по интернет,да кажем от ebay.com от Англия или САЩ и ми пращат вещите по пощата ,говорим за единичви бройки за физическо лице,ще трябва ли да плащам някакви мита,такси или други суми на митницата и ще има ли значение стойносттта на вещите,които получавам? Благодаря.
Подадено от ???????? ???????? на 15 декември 2006 г.
  След присъединяването на страната ни в ЕС, движението на стоки между България и Общността ще се извършва свободно от митнически контрол. Това означава, че при получаването на пратки от друга страна членка няма да има нужда от попълването на митнически документи и ходене до митница. Въпреки това, задължениетио за заплащане на ДДС върху придобитите от ЕС стоки остава и Вие ще трябва да го направите в НАП.
  Стоките, които влизат на територията на Общността от трети страни (каквато е и САЩ) и надвишават равностойността от 45 евро ще подлежат на познатият ни и към момента митнически контрол, като за освобождаването им следва да се оформят и представят съответните митнически документи. Обмитяването както знаете от своя страна предполага и заплащането на възникналото митническо задължение (мита, такси, акцизи и ДДС).
  Здравейте, изнасяме резервни части за принтери и компютри за Македония. Интересува ме дали след 01.01.2007 процедурата по износа остава същата или има промяна?
Подадено от Anna на 15 декември 2006 г.
  Процедурата по износ на стоки към трети страни остава същата, тъй като дефакто стоките ще напускат окончателно митническата територия на Общността.
  Разлика ще има само по отношение доказването на преференциален произход на изнасяните стоки и издаването на сертификат EUR.1. От 01.01.2007 г. ще започнем да прилагаме споразумението на ЕС за асоцииране на Западните балкани (където е и Македония) и ще издаваме също сертификат EUR.1, но при други условия.
  Здравейе, искам да Ви задам следния въпрос- След 1.01.07 ще има липромяна в условията на влизащите в Б-я туристи ц ЛМПС? преди искаха копие от чуждострания документ и копие от док. на колата и паспорта и я вписваха в паспорта и 3 месеца можеше да седиш в Б-я без проблем.Сега как ще е?
Подадено от ???????? на 14 декември 2006 г.
  Ако въпроса Ви касае автомобили (стоки) със статут на общностни, т.е. с постоянна полицейска регистрация в някоя от 27-те държави членки на ЕС, то допускането им на територията на РБългария от 01.01.2007 г. ще бъде свободно. Това се налага поради факта, че те няма да напускат митническата територия на ЕС и поради тази причина не могат да бъдат поставяни под режим временен внос.
  Здравейте, поздравявам Ви за компетентните отговори, които давате на доста трудните въпроси, касаещи ефекта на присъединяването ни към ЕС. Конкретно моя въпрос е във връзка с приключването на режим АУ/ОП на стоки с произход ЕС и последващ реекспорт обратно за ЕС. Какво става, когато има такива стоки от глави 1 до 24 /селскостопански/ внесени под режим АУ преди присъединяването ? От митницата казват, че след Нова Година реекспорт за ЕС не може да се докаже, тъй като няма да има декларация за реекспорт за ЕС. Следователно внесените незакрити количества към Нова Година следва да се закрият на режим редовен внос със заплащане на мита, ДДС и лихви преди Нова година. ИЛИ ?. Точно това е въпросът - Е ЛИ Е ВЪЗМОЖНО след Нова Година тези внесени суровини въз основа на приложените при вноса EUR1 да се декларират за режим свободно обръщение и за придобиване европейски митнически статут без заплащане на МИТА и лихви върху тях ? Явно, е че ДДС във всички случай е дължимо. Моля за конкретен практически отговор и разяснение. Поздрави
Подадено от ??????? на 14 декември 2006 г.
  В действителност единият от вариантите е да заплатите и да декларирате поставените преди 01.01.2007 г. стоки с европейски произход под режим за свободно обръщение. Трябва да имате предвид, че след присъединяването сертификатите за произход EUR.1 представени при поставянето на стоките под режим ще служат като доказателство за статут, т.е. стоките ще се считат за общностни. Въпреки това ако за конкретната тарифна позиция с европейски произход е било предвидено преди присъединяването заплащането на мито при внос у нас, то същото следва да бъде заплатено. Върху размера на дължимото у нас митническо задължение ще ви бъде начислена лихва за периода от поставянето на стоките под режим АУ до момента на неговото ефективно заплащане. След извършването на тази процедура ще можете свободно (без митнически формалности) да експедирате готовата продукция обратно на европейският си партньор.
  Ако обаче държите да приключите режима по стандартния начин - с реекспорт на готовата продукция, то следва да имате предвид, че в преходните мерки е предвидена подобна възможност (вижте подробности в Информационен документ TAXUD/1661/2006 на Комитета за митническия кодекс към ЕК, касаещ преходните митнически мерки от Акта за присъединяване). Все пак режима е започнал по старото законодателство и следва да бъде приключен по него. За съжаление обаче няма да може да заверите сертификат EUR.1, тъй като от 01.01.2007 г. Протокол 4 спира действието си. Решението в този случай е попълването на информационен документ ИНФ 1, който следва да изпратите заедно със стоките на контрагента си. Посредством него той ще може да удостовери общностният статут на вложените в производството на компенсаторните продукти материали.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!