Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 ...  следваща »

  Здравейте отново, добре че Ви има, от прочетените до тук приети промени останах с впечатлението, че процедурите при внос и износ от и за страна от ЕС остава същата с леки изменения. Искам да попитам дали правилно съм разбрала? Ние сме фирма, която работи на ишлеме с Германия и Гърция. Остават в сила попълването на МД, на манифестите и т.н.,заверката им от нашата митница, така ли е наистина? Ще съм благодарна ако ми дадете малко светлинка, в този тунел. Предварително благодаря
Подадено от ???? на 02 януари 2007 г.
  За съжаление нещата не стоят точно така както сте ги описали, а точно обратното. При търговията със стоки от и за страни членки на ЕС митнически контрол вече няма да се прилага, т.е. по правило отсъства оформянето на каквито и да е митнически документи. Това важи дори и при работата по поръчка с материали на клиента (т.нар. ишлеме). Пристигащите стоки ще постъпват директно в складовите Ви помещения и ще бъдат заприходявани само задбалансово или вписани в специален регистър (те все пак те не стават Ваша собственост). След приключване на преработките, получените продукти ще транспортирате без митничеки формалности до контрагента си и така ще затворите цикъла. Това движение на общностни стоки не е обвързано със заплащането или обезпечаването на ДДС, тъй като не се потребяват у нас, а само търпят определени манипулации.
  Митницата има отношение вече само към стоки влизащи или излизащи от страната ни спрямо трети страни, извън ЕС.
  Здравйте! Въпросът ми е относно вносът на автомобил от страна членка на ЕО.Ако аз съм физическо лице желаещо да си закупи автомобил на старо, трябва ли да плащам ДДС в България при положение, че договорената цена между купувач и продавач е с включено ДДС и съответно вече заплатено.(да речем в Германия)Не се ли получава някакво противоречие относно този казус.Имали някаква разлика в закупуването на автомобил от физическо лице и юридическо такова от страна членка на ЕО. В кои случаи автомобилът подлежи на акцизен налог. Благодаря Ви!
Подадено от ?. ??????? на 02 януари 2007 г.
  На първо място бих искал да направя уточнението, че въпроса Ви е от изключителната компетенция на НАП, тъй като митницата никъде не фигурира като контролен орган по описаната от Вас сделка.
  Въпреки това трябва да имате предвид, че ако продавача на автомобила е регистрирано за целите на ДДС в съответната държава лице, то той не може да не Ви начисли данъка към продажната цена. Това е така, тъй като Вие не сте регистрирано лице у нас (нямате VAT номер) и следователно продавача не би могъл да получи данъчен кредит от собствената си данъчна администрация. Поради тази причина при физическите лица данъка не би могъл да бъде разделен от крайно заплатената за стоките цена и у нас с ДДС се облага цялата стойност.
  Не така би стоял въпроса обаче ако бяхте българско юридическо лице, регистрирано за целите на ЗДДС у нас. Тогава продавача не би следвало да начислява данък при продажбата, а данъка да се плати от българското лице при покупката на автомобила, но вече в НАП, а не на митницата (не е налице нито износ от другата страна членка, нито пък внос у нас, тъй като става дума за стока с общностен статут).
  Що се отнася до акцизите, отговорът ни е следния:
  Акцизната ставка за употребяваните автомобили е, както следва:
  1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
  2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
  3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
  4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.
  Акцизната ставка за новите автомобили е:
  1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
  2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.
  Уважаеми господа, Ще правим вътрешнообщностна доставка от Пловдив за Франция на 3 януари 2007 г. Поради по-голямата височина на камиона той трябва да премине през Сърбия, а е през Румъния. Стоката ще пътува със фактура и ЧМР. Как ще се осъществи преминаването през Сърбия и Хърватия? Съветват ни да направим и ТИР карнет и да минем през митница Пловдив.
Подадено от D. Ivanov на 02 януари 2007 г.
  Определено това е най-удачният вариант, тъй като стоките ще бъдат поставени под режим транзит в Сърбия (ако не използвате международен гаранционен документ Карнет TIR, то тогава следва да направите на вход пълно обезпечение на потенциално дължимото там митническо задължение). За безпроблемното повторно въвеждане на стоките на територията на ЕС (предполагам в Словения) следва да заверите на митница у нас документ T2L (оформя се върху формуляр 4 от ЕАД), който да докаже пред митническите власти там общностният статут на стоките. Тази абревиатура може да впишете и в Карнета TIR, но бих Ви препоръчал за по-голяма сигурност горния вариант.
  Здравейте, изнасяме продукти предимно за страни от ЕС с контейнери. Бихте ли обяснили как ще се третира в този случай митническия режим след 01.01.2007г., след като корабът минава например през Турция, от където стоката се пренатоварва на друг и има ли значение за митническия режим националността на кораба? Предварително благодаря.
Подадено от ??????? ??????????? на 01 януари 2007 г.
  От значение е не само националността на кораба, но и маршрута по който той се движи и тъй като тук става дума за търговия между две държави членки то не можем да говорим, че стоките ще се поставят под митнически режим с ЕАД. В описаният от Вас случай обаче има и претоварване на стоки в страна извън ЕС, при което освен нормалните транспортни и търговски документи, следва да оформите и съответното доказателство за статут (T2L, T2LM и т.н.), което ще позволи освобождаването от митнически контрол на стоките при повторното им влизане на митническата територия на ЕС. Този документ се заверява от българската митница и следва да придружава товара (съществуват и възможности за вписването на горните абревиатури в търговските или транспортни документи, но лично аз Ви препоръчвам варианта с официален документ на властите у нас).
  Здравейте, през януари ми предстои внос от Естония. Продавачът е фирма от САЩ и стоката вече е платена в САЩ без ДДС. На фактурата е написана фирмата в САЩ с адреса й в Минеаполис. Изпращачът е производител на стоката и е от Естония. Стоката ще е придружена от EUR1. При вноса нашата фирма няма да има валидно удостоверение за данъчна регистрация в рамките на ЕС. То ще ни бъде издадено на 31.01.2007 г. Имам няколко въпроса:
  1. Трябва ли стоката да минава митница?
  2. Ще е необходимо ли някакво обезпечение при положение, че не е платено ДДС? В този случай ще се попълва ли Интрастат декларацията? Благодаря предварително за бързия отговор. Поздрави
Подадено от ?????? ???????? на 31 декември 2006 г.
  Тъй като стоките дефакто се доставят от страна членка на ЕС и те са със статут на общностни, то няма да има нужда от оформянето на каквито и да било митнически документи. В случая това е важното, а не това на кого ще заплатите стойността им. Това движение обаче поражда задължение към Вас за заплащане на ДДС у нас за тези стоки, както и включването им в ИНТРАСТАТ декларацията за пристигания на стоки.
  Що се отнася до данъчната Ви регистрация и обезпеченията на данъка, то въпроса Ви е по-скоро от компетенцията на НАП и ние не бихме могли да го коментираме.
  Здравейте, Очакваме пристигането на пратка от Испания по куриер, чиято стойност е около 13 500,00 EUR. Разбрахме, че въпреки обещанието EUR-1 сертификат не е издаден. Стоката очакваме да пристигне към 27.12.2006. Какво да направим, можем ли да си платим митото сега а като получим EUR-1 догодина да си възстановим платеното мито или това вече няма да е възможно? Какво бихте ни посъветвали в случая?
Подадено от ???????? на 29 декември 2006 г.
  Определено това е единият от вариантите, но лично аз не Ви го препоръчвам тъй като не се знае колко дълго във времето ще се проточи представянето на сертификата впоследствие (а той може да бъде заверен само до 31.12.2006 г.) и последващото възстановяване на платените от Вас мито и приспадащо му се ДДС.
  Варианта, който бих Ви препоръчал аз е да поставите стоките под режим митническо складиране до момента на представяне на сертификата. Така ако предположим, че той се появи у нас след 01.01.2007 г., то с него ще докажете общностният статут на стоките и бихте могли да ги освободите от митнически формалности. Заплащането на ДДС обаче остава и ползата за Вас, че ще платите само него.
  Здравейте, след нова година очаквам вагон с хартия,който според мен ще преминава през Сърбия.Разбрах ,че там ще се задейства транзит на входящата за Сърбия митница ,който ще се приключва на нейната изходяща граница т.н.Т1.Стоката е с европейски произход. При това положение аз няма да ходя на митница и ще си подавам само интрастат декларацията и реално този транзит мен не ме засяга и няма да го приключвам аз.Така ли е?
Подадено от ???? ??????? на 28 декември 2006 г.
  В най-общи линии ситуацията е точно така, както я описвате, но надявам се не пропускате това, че имате задължение да заплатиет у нас ДДС-то за закупената от друга държава членка стока (налице е вътрешнообщностно придобиване на стоки).
  Конкретно за транзита в Сърбия наистина той не Ви касае, тъй като си е проблем на сръбската митническа администрация. Тъй като превоза ще се извърши по жп, самата CIM товарителница играе ролята на транзитна декларация и тамошната железопътна компания ще се яви гарант по превоза. Задължително условие е обаче контрагента Ви да оформи отделно или да впише в превозните или в търговските документи доказателството за статут T2L, тъй като стоките ще напуснат временно митническата територия на ЕС, а на Калотина отново ще влязат в ЕС. За да бъдат допуснати свободно у нас те трябва да са съпроводени от подобно доказателство за статут, което се издава от митническата администрация на страната изпращач. В тази връзка ако вагона преминеше през Румъния подобни подробности нямаше да са Ви нужни.
  Здравейте.Имам следният въпрос :Фирмата ни изработва на ишлеме дрехи по заявка на клиент извън ЕС. До момента материалите идваха от Италия на режим активно усъвършенстване като собственик и платец на материала е фирмата извън общността за която заминава крайното изделие . При новите условия въпросния материал под какъв режим ще идва при мен?
Подадено от ????? на 27 декември 2006 г.
  От така зададеният въпрос разбирам, че материалите са с произход Италия (ЕС) и ако това е така, то след 01.01.2007 г. придвижването им от Италия до България ще бъде свободно от митнически формалности. Вие ще получавате стоки чужда собственост, които следва да заприходите задбалансово във Вашата счетоводна отчетност, а когато компенсаторният продукт стане готов ще го поставите под режим износ, тъй като от Вас той ще напусне митническата територия на Общността. Износа ще оформите също с проформа фактура (за получените чужди материали) и търговска фактура INVOICE (за стойността на извършените от Вас преработки и обработки).
  Здравейте!За момента изнасяме стока-трикотаж за Германия и стоката ни минаваше митница. След нова година какви ще са изискванията, след като знаем че няма да има митническа обработка.Означавали това - товарим, фактурираме и колата тръгва със стоката към клиента.Няма ли да има някаккъв документ който да се проверява на границата за съдържанието на колата,шофъора каква отговорност ш носи - нали няма да има ТИР КАРНЕТ?А дали можете на кратко да обясните и процедурата за ИНТРАСТАТ. Благодаря предварително!!!
Подадено от ????? ???? на 27 декември 2006 г.
  Информацията, с която разполагате е вярна наполовина. Вярно е само това, че след присъединяването на страната ни към ЕС, стоките които са произведени в рамките на Общността (където ще е и България) или за тях в която и да е от държавите членки са заплатени митните сборове, ще се придвижват свободно от митнически формалности. Това означава, че Вие когато изпращате стоките за Германия вече няма да оформяте митнически документи (митническа декларация за износ, сертификати за произход, TIR Карнет и др.) и да ходите до митница за заверката им, нито пък получателя им в Германия ще трябва да ходи до миитница за освобождаването им. Превозното средство няма да подлежи на митнически контрол в нито една от държавите членки, през която премине, тъй като стоките няма да напускат митническата територия на ЕС (изключение от това правило ще правят превозите през Сърбия).
  Не е вярно обаче, че водачите на превозните средства носят отговорност за товара по силата на задействан TIR Карнет. Това се прави въз основа на оформена, подписана и подпечатана от изпращача и превозвача товарителница (при шосеен превоз това е товарителница CMR). В тази връзка трябва да знаете, че превозите от 01.01.2007 г. към други държави членки на ЕС ще се съпровождат само от фактура и товарителница, съобразно вида транспорт.
  Що се отнася до системата , повече информация може да намерите тук...
  Здравейте, въпросът ми е следния: работим на режим АУ и внасяме стоки от ЕС (стоки от 1ва до 24-та глава), както и други-напр. Турция, Египет, Индия. Какви са вариантите за приключане на вече учредения режим след 01.01.2007 в внесените стоки от ЕС и другите? Ре-експортът ще се прави за ЕС. Моля, отбележете, че нямаме възможност да приключим режима с редовен внос. Освен това бихме искали да уточним ще се прави ли някакво плащане при ре-експорт на стоките с европейски и другия произход. Предварително благодарим.
Подадено от ?. ???????? на 26 декември 2006 г.
  Трябва да имате предвид, че след присъединяването на страната ни към ЕС, при преместването на необщностни стоки от една страна членка към друга страна членка не бихме могли да говорим за реекспорт, тъй като стоките дефакто няма да напускат митническата територия на Общността. Единственият вариант (освен поставянето им под режим свободно обръщение у нас) е поставянето им под режим транзит и така да бъдат придвижени до крайната си дестинация. Там ще бъдат извършени митническите формалности по отношение на изпратеният от Вас компенсаторен продукт, като тук следва да оформите и информационен документ ИНФ 1, в който да опишете какви материали са вложени в него и на какви преработки и обработки са били подложени у нас те.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!